Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 1, #3 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.3
Marta Rzańska, Hanna Piekarska-Boniecka
Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu jako środowisko występowania parazytoidów z podrodzin Pimplinae i Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumonidae)
Streszczenie.

Badania wykonano w latach 2012–2013 w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ich celem było poznanie struktury jakościowej zgrupowań parazytoidów z podrodzin Pimplinae i Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) zasiedlających rośliny na tym terenie. W badaniach wykorzystano 10 żółtych pułapek Moerickego, do których odławiano imagines Ichneumonidae. W latach 2012–2013 z terenu ogrodu pobrano 410 prób. Odłowiono 58 osobników należących do podrodziny Pimplinae, które oznaczono do 21 gatunków. Stanowiły one 15,9% fauny Polski oraz 28,2% gatunków wykazanych z Wielkopolski. Odłowiono także jeden gatunek Podoschistus scutellaris (Desv.), który należał do podrodziny Poemeniinae. W badanym środowisku stwierdzono dominację gatunku Pimpla contemplator (Muell.), który jest endoparazytoidem poczwarek Lepidoptera i Hymenoptera. Po raz pierwszy z Wielkopolski wykazano gatunek Piogaster albina Perkins.

Słowa kluczowe: Ichneumonidae, ogród botaniczny, parazytoidy, Pimplinae, Poemeniinae
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt1/art_3.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.3

Zapis do cytowania:

MLA Rzańska, Marta, and Hanna Piekarska-Boniecka. "Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu jako środowisko występowania parazytoidów z podrodzin Pimplinae i Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumonidae)." Nauka Przyr. Technol. 10.1 (2016): #3. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.3
APA Marta Rzańska1;2, Hanna Piekarska-Boniecka1 (2016). Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu jako środowisko występowania parazytoidów z podrodzin Pimplinae i Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). Nauka Przyr. Technol. 10 (1), #3 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.3
ISO 690 RZAńSKA, Marta, PIEKARSKA-BONIECKA, Hanna. Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu jako środowisko występowania parazytoidów z podrodzin Pimplinae i Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.1: #3. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.3
Adres do korespondencji:
Marta Rzańska
Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: mrzanska@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.09.2015