Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 2, #24 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.24
Agnieszka Tomkowiak, Magdalena Manikowska, Danuta Kurasiak-Popowska, Dorota Weigt, Jerzy Nawracała, Sylwia Mikołajczyk, Janetta Niemann
Identyfikacja genu Rht8 z wykorzystaniem markera GWM 261 u form pszenicy zwyczajnej o zróżnicowanym pochodzeniu
Streszczenie.

Spośród różnych czynników mających negatywny wpływ na plonowanie pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L. ssp. vulgare) najważniejszym jest wyleganie. W hodowli jednym z najskuteczniejszych sposobów otrzymania odmian odpornych na wyleganie jest wprowadzenie genów półkarłowatości. Jednym z genów stosowanych w programach hodowlanych pszenicy zwyczajnej na świecie jest gen Rht8, którego obecność jest skorelowana z redukcją długości źdźbła mniej więcej o 10%. Celem pracy była identyfikacja genu Rht8 z wykorzystaniem markera GWM 261 u 15 odmian pszenicy ozimej o zróżnicowanym pochodzeniu. W wyniku wykonanych analiz stwierdzono obecność specyficznych produktów markera GWM 261 o długości 175 pz w odmianie ‘Augusta’ oraz o długości 165 pz w odmianach: ‘Brevor’, ‘Greer’, ‘Augusta’, ‘Geneva’, ‘Karl’, ‘Pionier 2548’, ‘Pionier 2737W’.

Słowa kluczowe: pszenica, geny półkarłowatości, Rht8, markery SSR
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt2/art_24.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.24

Zapis do cytowania:

MLA Tomkowiak, Agnieszka, et al. "Identyfikacja genu Rht8 z wykorzystaniem markera GWM 261 u form pszenicy zwyczajnej o zróżnicowanym pochodzeniu." Nauka Przyr. Technol. 10.2 (2016): #24. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.24
APA Agnieszka Tomkowiak, Magdalena Manikowska, Danuta Kurasiak-Popowska, Dorota Weigt, Jerzy Nawracała, Sylwia Mikołajczyk, Janetta Niemann (2016). Identyfikacja genu Rht8 z wykorzystaniem markera GWM 261 u form pszenicy zwyczajnej o zróżnicowanym pochodzeniu. Nauka Przyr. Technol. 10 (2), #24 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.24
ISO 690 TOMKOWIAK, Agnieszka, et al. Identyfikacja genu Rht8 z wykorzystaniem markera GWM 261 u form pszenicy zwyczajnej o zróżnicowanym pochodzeniu. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.2: #24. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.24
Adres do korespondencji:
Agnieszka Tomkowiak
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland

e-mail: popowska@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 1.03.2016