Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 2, #22 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.22
Mirosława Kulawik, Paulina Marciniak, Maria Wojnowska, Sławomir Nowicki, Piotr Przysiecki, Bartłomiej Jan Bartyzel, Ewa Czerniawska-Piątkowska
Morfometria układu trawiennego szynszyli długoogoniastej (Chinchilla lanigera)
Streszczenie.

Badania wykonano na 40 szynszylach długoogoniastych (Chinchilla lanigera) (20 samic i 20 samców). Zmierzono długość narządów wewnętrznych układu trawiennego oraz ich masę. W celu porównania badanych cech metrycznych samca i samicy dane liczbowe poddano analizie statystycznej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że średnia długość przełyku, krzywizny większej żołądka i jelita ślepego była większa u samców. Po oszacowaniu masy narządów wewnętrznych ustalono, iż u samca większą wartość niż u samic osiągała masa żołądka i dwunastnicy wraz z zawartym w tych organach pokarmem oraz masa dwunastnicy oczyszczona z resztek treści pokarmowej. Badania pozwoliły wykazać też, że samice charakteryzowały się dłuższymi jelitami niż samce. Stosunek jelita cienkiego do jelita grubego wynosił u samic 1 : 1,52, a u samców 1 : 1,58.

Słowa kluczowe: Chinchilla lanigera, aparat trawienny, morfometria
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt2/art_22.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.22

Zapis do cytowania:

MLA Kulawik, Mirosława, et al. "Morfometria układu trawiennego szynszyli długoogoniastej (Chinchilla lanigera)." Nauka Przyr. Technol. 10.2 (2016): #22. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.22
APA Mirosława Kulawik1, Paulina Marciniak1, Maria Wojnowska2, Sławomir Nowicki3, Piotr Przysiecki4, Bartłomiej Jan Bartyzel2, Ewa Czerniawska-Piątkowska5 (2016). Morfometria układu trawiennego szynszyli długoogoniastej (Chinchilla lanigera). Nauka Przyr. Technol. 10 (2), #22 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.22
ISO 690 KULAWIK, Mirosława, et al. Morfometria układu trawiennego szynszyli długoogoniastej (Chinchilla lanigera). Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.2: #22. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.22
Adres do korespondencji:
Mirosława Kulawik
Instytut Zoologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: kulawik@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.02.2016