Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 2, #21 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.21
Alina Kałużewicz, Krzysztof Sobieralski, Barbara Frąszczak, Iwona Golak-Siwulska, Delair Miran
Wpływ odmiany, rzutu oraz wielkości owocników na plon i zawartość suchej masy owocników pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imbach)
Streszczenie.

Celem doświadczenia było uzyskanie informacji co do wielkości plonowania i jakości 16 odmian uprawowych pieczarki dwuzarodnikowej. Największy plon dała odmiana ‘Somycel 516’, a najmniejszy – odmiana ‘Sylvan 130’. Odmiana ‘Hauser A1.5’ we wszystkich trzech rzutach plonowania charakteryzowała się największą zawartością suchej masy. Równie dużą zawartość suchej masy w pierwszym i drugim rzucie plonowania stwierdzono u odmiany ‘Italspawn F 50’ i w drugim rzucie u odmiany ‘Italspawn F 62’. Odmiany ‘Sylvan S100’, ‘Italspawn F 56’, ‘Irlandzka 501’, ‘Amycel 104’ i ‘Le Lion X13’ charakteryzowały się najmniejszą zawartością suchej masy we wszystkich trzech rzutach. Wielkość owocników miała istotny wpływ na zawartość suchej masy. We wszystkich trzech rzutach owocniki o średnicy od 4,6 do 5,5 cm charakteryzowały się najmniejszą zawartością suchej masy.

Słowa kluczowe: pieczarka, sucha masa, rzut, odmiana, plon
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt2/art_21.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.21

Zapis do cytowania:

MLA Kałużewicz, Alina, et al. "The influence of the strain, flush and size of carpophores on the yield and dry matter content of button mushroom (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) carpophores." Nauka Przyr. Technol. 10.2 (2016): #21. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.21
APA Alina Kałużewicz, Krzysztof Sobieralski, Barbara Frąszczak, Iwona Golak-Siwulska, Delair Miran (2016). The influence of the strain, flush and size of carpophores on the yield and dry matter content of button mushroom (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) carpophores. Nauka Przyr. Technol. 10 (2), #21 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.21
ISO 690 KAłUżEWICZ, Alina, et al. The influence of the strain, flush and size of carpophores on the yield and dry matter content of button mushroom (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) carpophores. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.2: #21. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.21
Adres do korespondencji:
Alina Kałużewicz
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: kalina@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 16.02.2016