Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2016 tom 10 zeszyt 2, #18 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.18
Ryszard Skrzypek, Krzysztof Białoń, Marian Kuczaj, Krystyna Skrzypek
Występowanie i topografia chorób palców u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej utrzymywanych systemem uwiązowym
Streszczenie.

Badania obejmowały 156 wysokowydajnych krów rasy polskiej holsztyńsko-fry­zyjskiej odmiany czarno-białej, utrzymywanych w tym samym stadzie systemem uwiązowym. Celem była analiza danych zebranych podczas okresowej korekcji racic. Ogółem choroby palców zarejestrowano u 64,1% krów. Najczęściej występowały nadżerki piętek (41,0%), a następnie wrzód podeszwy (23,1%), choroba białej linii (12,2%), zanokcica (3,8%) oraz ochwat i limaks (po 3,2%). Choroby występowały zdecydowanie częściej na kończynach tylnych (95,0%) oraz na palcach bocznych (92,1%). Duża częstotliwość i różnorodność zidentyfikowanych chorób oraz specyfika ich lokalizacji zachęcają do ich regularnego monitorowania po to, aby można było stosować odpowiedni program profilaktyczny.

Słowa kluczowe: krowy mleczne, choroby palców, występowanie, topografia
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt2/art_18.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.18

Zapis do cytowania:

MLA Skrzypek, Ryszard, et al. "Występowanie i topografia chorób palców u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej utrzymywanych systemem uwiązowym." Nauka Przyr. Technol. 10.2 (2016): #18. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.18
APA Ryszard Skrzypek1, Krzysztof Białoń1, Marian Kuczaj2, Krystyna Skrzypek3 (2016). Występowanie i topografia chorób palców u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej utrzymywanych systemem uwiązowym. Nauka Przyr. Technol. 10 (2), #18 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.18
ISO 690 SKRZYPEK, Ryszard, et al. Występowanie i topografia chorób palców u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej utrzymywanych systemem uwiązowym. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.2: #18. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.18
Adres do korespondencji:
Ryszard Skrzypek
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań
Poland
e-mail: skrzypek@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 12.01.2016