Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ata Önal, Semih Ötles
Model zdalnej edukacji dla systemu uniwersyteckiego w Turcji
Streszczenie. Turecki system szkolnictwa uniwersyteckiego jest uważany za charakteryzujący się dobrym poziomem. Jednak wśród 54 uniwersytetów działających na terenie Turcji, wiele jest w stanie zaoferować mniej niż można oczekiwać od uniwersytetu. Niezależnie od działalności wyższych uczelni, Turcja ma system kształcenia korespondencyjnego (zdalnego) pod nazwą „Open Education/Edukacja Otwarta”. Przebadano model zdalnego kształcenia, w którym stosuje się narzędzia oparte na Internecie, i podjęto próbę zintegrowania go z obecnym tureckim "otwartym systemem uniwersyteckim". Praca przedstawia przegląd literatury oraz krótką dyskusję na temat struktury budowy tego modelu w obecnej jego fazie rozwoju.
Słowa kluczowe: edukacja zdalna, system uniwersytecki, model edukacyjny
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt4/art_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Önal, Ata, and Semih Ötles. "A distance education model for Turkish university system." Nauka Przyr. Technol. 1.4 (2007): #51.
APA Ata Önal, Semih Ötles (2007). A distance education model for Turkish university system. Nauka Przyr. Technol. 1 (4), #51
ISO 690 ÖNAL, Ata, ÖTLES, Semih. A distance education model for Turkish university system. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.4: #51.
Adres do korespondencji:
Ata Önal
Semih Ötles
Department of Food Engineering of Ege University
Bornova 35 100
Izmir
Turkey

e-mail: sotles@food.ege.edu.tr
Zaakceptowano do druku: 31.10.2007