Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ata Önal, Semih Ötles
Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe przydatne do nauczania inżynierii żywności
Streszczenie. Celem prezentowanego przeglądu jest wskazanie sprawdzonego oprogramowania komputerowego przydatnego do nauczania inżynierii żywności. W wyborze zwrócono szczególną uwagę na łatwość posługiwania się oprogramowaniem oraz równocześnie możliwość jego użycia do realizacji praktycznych zadań dla technologii żywności.
Słowa kluczowe: żywność, inżynieria, oprogramowanie, komputery, technologia
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt4/art_50.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Önal, Ata, and Semih Ötles. "Engineering softwares used in the food engineering education." Nauka Przyr. Technol. 1.4 (2007): #50.
APA Ata Önal, Semih Ötles (2007). Engineering softwares used in the food engineering education. Nauka Przyr. Technol. 1 (4), #50
ISO 690 ÖNAL, Ata, ÖTLES, Semih. Engineering softwares used in the food engineering education. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.4: #50.
Adres do korespondencji:
Ata Önal
Semih Ötles
Department of Food Engineering of Ege University
Bornova
35 100 Izmir
Turkey

e-mail: sotles@food.ege.edu.tr
Zaakceptowano do druku: 31.10.2007