Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Roman Jaszczak
Urządzanie lasu a metody i wyniki oceny uszkodzenia drzewostanów w polsce po II Wojnie Światowej
Streszczenie. Praca stanowi przegląd metod określania uszkodzenia drzewostanów i lasów w Polsce po II wojnie światowej, związanych z urządzaniem lasu w danym nadleśnictwie. Były to kolejno różne metody opracowane na potrzeby lokalnych inwentaryzacji (do 1969 roku): pierw-sza – oparta na jednakowych kryteriach dla ściętych drzew próbnych metoda z 1970 roku, kolejna metoda – z 1994 roku, oparta na jednakowych kryteriach dla stojących drzew próbnych, oraz metoda określania stopnia uszkodzenia każdego pojedynczego drzewostanu z 2003 roku. Omówiono prace nad wdrożeniem do praktyki nowych metod określania uszkodzenia liściastych gatunków drzew. Przedstawiono także najważniejsze wyniki inwentaryzacji z lat 1970-2003 oraz najistotniejsze wnioski wynikające z badań prowadzonych przez pracowników Katedry Urządzania Lasu Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz innych ośrodków naukowo-badawczych.
Słowa kluczowe: Polska, urządzanie lasu, strefy uszkodzenia drzewostanów, stopień uszkodzenia drzewostanu
PDFPełen tekst dostępny w języku niemieckim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt3/art_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jaszczak, Roman. "Die Forsteinrichtung und die Methoden und Ergebnisse der Beurteilung der Beständebeschädigung nach dem zweiten Weltkrieg in Polen." Nauka Przyr. Technol. 1.3 (2007): #47.
APA Roman Jaszczak (2007). Die Forsteinrichtung und die Methoden und Ergebnisse der Beurteilung der Beständebeschädigung nach dem zweiten Weltkrieg in Polen. Nauka Przyr. Technol. 1 (3), #47
ISO 690 JASZCZAK, Roman. Die Forsteinrichtung und die Methoden und Ergebnisse der Beurteilung der Beständebeschädigung nach dem zweiten Weltkrieg in Polen. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.3: #47.
Adres do korespondencji:
Roman Jaszczak
Roman Jaszczak
Katedra Urządzania Lasu
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Polen
e-mail: romanj@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 17.07.2007