Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak
Efektywność rozmnażania czterech odmian wiśni piłkowanej (Prunus serrulata (Lindl.)) na dwóch podkładkach
Streszczenie. W doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2003-2005 porównano efektywność rozmnażania przez szczepienie czterech odmian wiśni piłkowanej (Prunus serrulata (Lindl.)): ‘Ama-no-gawa’, ‘Shirofugen’, ‘Kanzan’ i ‘Kiku-shidare’ na dwóch podkładkach w szkółce. Zastosowane podkładki nie miały istotnego wpływu na procent przyjętych zrazów. Silniejszy wzrost roślin stwierdzono na podkładce ‘Colt’ niż na czereśni ptasiej.
Słowa kluczowe: odmiany wiśni piłkowanej, podkładki, szczepienie, wydajność, wzrost
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt3/art_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Świerczyński, Sławomir, and Aleksander Stachowiak. "Propagation efficiency of four cultivars of Prunus serrulata (Lindl.) on two rootstocks." Nauka Przyr. Technol. 1.3 (2007): #45.
APA Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak (2007). Propagation efficiency of four cultivars of Prunus serrulata (Lindl.) on two rootstocks. Nauka Przyr. Technol. 1 (3), #45
ISO 690 ŚWIERCZYńSKI, Sławomir, STACHOWIAK, Aleksander. Propagation efficiency of four cultivars of Prunus serrulata (Lindl.) on two rootstocks. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.3: #45.
Adres do korespondencji:
Sławomir Świerczyński
Sławomir Świerczyński
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Szamotulska 28
Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Poland
e-mail: kdis@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.06.2007