Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński
Ocena wzrostu, wydajności i jakości okulantów brzoskwini w zależności od podkładki i odmiany
Streszczenie. W latach 2003-2006 na podkładkach Hui-hun-tao (Prunus kansuensis Rehd.) i wisience Besseya (Prunus besseyi Bailey) produkowano w szkółce okulanty brzoskwini odmian: ‘Harbinger’, ‘Iskra’ i ‘Reliance’. Na podkładce Hui-hun-tao otrzymano większą liczbę drzewek niż na P. besseyi. Okulanty na podkładce P. besseyi rosły słabiej niż na siewce Hui-hun-tao, stąd mniej okulantów brzoskwini na podkładce P. besseyi spełniało wymagania Polskiej Normy PN- -R-67010.
Słowa kluczowe: okulanty brzoskwini, podkładki, odmiany, wzrost, wydajność, jakość
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt3/art_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stachowiak, Aleksander, and Sławomir Świerczyński. "Estimation of growth, efficiency and quality of maiden peach trees depending on rootstocks and cultivars." Nauka Przyr. Technol. 1.3 (2007): #43.
APA Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński (2007). Estimation of growth, efficiency and quality of maiden peach trees depending on rootstocks and cultivars. Nauka Przyr. Technol. 1 (3), #43
ISO 690 STACHOWIAK, Aleksander, ŚWIERCZYńSKI, Sławomir. Estimation of growth, efficiency and quality of maiden peach trees depending on rootstocks and cultivars. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.3: #43.
Adres do korespondencji:
Aleksander Stachowiak
Aleksander Stachowiak
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Szamotulska 28
Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Poland
e-mail: kdis@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.06.2007