Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Bartosz Markiewicz, Anna Golcz
Wpływ warunków termicznych oraz rodzaju podłoża na plonowanie oberżyny (Solanum melongena L.)
Streszczenie. W latach 2003-2004 od maja do września przeprowadzono doświadczenie wegetacyjne z uprawą oberżyny odmian ‘Epic F1’ i ‘Solara F1’ w nieogrzewanym tunelu foliowym. Rośliny uprawiano w dwóch podłożach: substracie torfowym oraz mieszaninie kory sosnowej i torfu niskiego (v:v 1:1). Wykazano, że temperatura powietrza w czasie wegetacji oberżyny oraz rodzaj zastosowanego podłoża miały istotny wpływ na plon ogólny oraz liczbę owoców.
Słowa kluczowe: oberżyna, rodzaj podłoża, plon ogólny, liczba owoców, temperatura powietrza
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt3/art_42.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Markiewicz, Bartosz, and Anna Golcz. "Effect of thermal conditions and substrate type on the yielding of eggplant (Solanum melongena L.)." Nauka Przyr. Technol. 1.3 (2007): #42.
APA Bartosz Markiewicz, Anna Golcz (2007). Effect of thermal conditions and substrate type on the yielding of eggplant (Solanum melongena L.). Nauka Przyr. Technol. 1 (3), #42
ISO 690 MARKIEWICZ, Bartosz, GOLCZ, Anna. Effect of thermal conditions and substrate type on the yielding of eggplant (Solanum melongena L.). Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.3: #42.
Adres do korespondencji:
Bartosz Markiewicz
Bartosz Markiewicz
Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
ul. Zgorzelecka 4
60-198 Poznań
Poland
e-mail: bmar@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.06.2007