Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

BARBARA POLITYCKA
ODCZYN PODŁOŻA A FITOTOKSYCZNOŚĆ POZOSTAŁOŚCI KORZENIOWYCH DRZEW JABŁONI
Streszczenie. Celem podjętych badań było określenie zależności pomiędzy fitotoksycznością resztek korzeniowych drzew jabłoni wobec siewek ‘Antonówki Zwykłej’ a ilością wprowadzonych resztek i odczynem podłoża (pH 5,2, 5,4 i 6,6). Stwierdzono, że ilość związków fenolowych uwalnianych do podłoża była wprost proporcjonalna do ilości wprowadzonych resztek i większa, gdy pH wynosiło 5,2 i 5,4 niż gdy wynosiło 6,6. Zaobserwowano również, że im większa była ilość wprowadzonych resztek korzeni, tym mniejsza była sucha masa siewek ‘Antonówki’. Ponadto wystąpił addytywny efekt odczynu podłoża o pH 6,6 i resztek korzeniowych na hamowanie wzrostu siewek.
Słowa kluczowe: fitotoksyczność, jabłoń, odczyn gleby, resztki korzeniowe, związki fenolowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt1/art_7.pdf

Zapis do cytowania:

MLA POLITYCKA, BARBARA. "ODCZYN PODŁOŻA A FITOTOKSYCZNOŚĆ POZOSTAŁOŚCI KORZENIOWYCH DRZEW JABŁONI." Nauka Przyr. Technol. 1.1 (2007): #7.
APA BARBARA POLITYCKA (2007). ODCZYN PODŁOŻA A FITOTOKSYCZNOŚĆ POZOSTAŁOŚCI KORZENIOWYCH DRZEW JABŁONI. Nauka Przyr. Technol. 1 (1), #7
ISO 690 POLITYCKA, BARBARA. ODCZYN PODŁOŻA A FITOTOKSYCZNOŚĆ POZOSTAŁOŚCI KORZENIOWYCH DRZEW JABŁONI. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.1: #7.
Adres do korespondencji:
BARBARA POLITYCKA
Barbara Politycka
Katedra Fizjologii Roślin
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Wołyńska 35
60-637 Poznań, Poland

e-mail: barpolit@jay.au.pozn
Zaakceptowano do druku: 15.03.2007