Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

MARZANNA HĘŚ, JÓZEF KORCZAK
WPŁYW PRODUKTÓW UTLENIANIA LIPIDÓW NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ BIAŁKA
Streszczenie. W pracy przedstawiono niektóre aspekty wzajemnego oddziaływania tłuszczów i białek. Wskazano konsekwencje reakcji utlenionych lipidów z białkami, biorąc pod uwagę względy żywieniowe (zmiany zawartości aminokwasów oraz strawności białek) i technologiczne (tworzenie się wiązań sieciujących, powstawanie związków smakowo-zapachowych oraz tworze-nie się barwnych produktów nieenzymatycznego brunatnienia).
Słowa kluczowe: utlenianie tłuszczów, wodoronadtlenki, związki karbonylowe, wartość odżyw-cza, niezbędne aminokwasy, strawność białka
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt1/art_4.pdf

Zapis do cytowania:

MLA HĘŚ, MARZANNA, and JÓZEF KORCZAK. "WPŁYW PRODUKTÓW UTLENIANIA LIPIDÓW NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ BIAŁKA." Nauka Przyr. Technol. 1.1 (2007): #4.
APA MARZANNA HĘŚ, JÓZEF KORCZAK (2007). WPŁYW PRODUKTÓW UTLENIANIA LIPIDÓW NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ BIAŁKA. Nauka Przyr. Technol. 1 (1), #4
ISO 690 HĘŚ, MARZANNA, KORCZAK, JÓZEF. WPŁYW PRODUKTÓW UTLENIANIA LIPIDÓW NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ BIAŁKA. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.1: #4.
Adres do korespondencji:
MARZANNA HĘŚ
Marzanna Hęś, Józef Korczak
Katedra Technologii Żywienia Człowieka Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31
60-624 Poznań, Poland
e-mail: marzahes@au.poznan.p
Zaakceptowano do druku: 5.03.2007