Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Nauka Przyroda Technologie” przysługuje 6 punktów.

2015 Tom 9 Zeszyt 3

Spis treści:

2015 tom 9 zeszyt 3, #31, dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
w języku pl 
Bożena Danyluk, Agnieszka Bilska, Piotr Kirklo
Ocena mikrobiologiczna wybranych produktów drobiowych z grupy żywności wygodnej
2015 tom 9 zeszyt 3, #32, dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
w języku pl 
Magdalena Mika, Renata Barbara Kostogrys, Magdalena Franczyk-Żarów, Agnieszka Wikiera
Wpływ dawki katechin modyfikowanych termicznie na hamowanie rozwoju miażdżycy u myszy apoE-knockout
2015 tom 9 zeszyt 3, #33, dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
w języku pl 
Renata Pietrzak-Fiećko, Jarosław Parol, Mariusz S. Kubiak
Porównanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)w wędzonych tradycyjnie rybach słodkowodnych
2015 tom 9 zeszyt 3, #34, dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
w języku pl 
Aleksandra Wawro, Adam Rzeszutek, Żaneta Bartkowiak, Dominika Pieprzyk-Kokocha, Włodzimierz Grajek
Optymalizacja mutagenizacji chemicznej drożdży Saccharomyces cerevisiae z użyciem metanosulfonianu etylu (EMS)
2015 tom 9 zeszyt 3, #35, dział: Ogrodnictwo
w języku pl 
Miłosz T. Walerzak, Dariusz Świerk, Michał Krzyżaniak, Piotr Urbański
Analiza związków miarowych w barokowych kompozycjach ogrodowych z terenu Francji (na wybranych przykładach)
2015 tom 9 zeszyt 3, #36, dział: Ogrodnictwo
w języku pl 
Joanna Renda, Ewa Trzaskowska
Owoce roślin drzewiastych jako element podnoszący estetykę środowiska Lublina w okresie zimowym
2015 tom 9 zeszyt 3, #37, dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
w języku pl 
Kazimierz Piekut, Bogumiła Pawluśkiewicz
Problemy kompensacji przyrodniczej na obszarach Natura 2000 w procesie inwestycyjnym
2015 tom 9 zeszyt 3, #38, dział: Rolnictwo
w języku pl 
Robert Rosa
Efektywność ekonomicznastosowania międzyplonów ozimychw uprawie kukurydzy cukrowejw zależności od doboru herbicydów
2015 tom 9 zeszyt 3, #39, dział: Leśnictwo
w języku pl 
Marcin K. Dyderski, Dorota Wrońska-Pilarek
Szata roślinna nowo powstałego użytku ekologicznego „Strzeszyn” w Poznaniu i stan jej zachowania
2015 tom 9 zeszyt 3, #40, dział: Leśnictwo
w języku pl 
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński
Efektywność maszynowego pozyskiwania drewna z drzewostanu uszkodzonego przez wiatr
2015 tom 9 zeszyt 3, #41, dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
w języku pl 
Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska
Granat – tropikalny owoc bogaty w związki bioaktywne o właściwościach prozdrowotnych
2015 tom 9 zeszyt 3, #42, dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
w języku pl 
Damir Mogut, Anna Iwaniak, Monika Hrynkiewicz, Jerzy Dziuba
Elektroforeza 2D białek mleka krowiego i mlecznego napoju fermentowanego
2015 tom 9 zeszyt 3, #43, dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
w języku pl 
Aniceta Ślęczka, Małgorzata Krzywonos, Marta Wilk, Weronika Durbajło
Występowanie i rola betainy w życiu organizmów żywych
2015 tom 9 zeszyt 3, #44, dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
w języku pl 
Marcin Spychała, Piotr Łucyk
Wpływ grubości filtra włókninowego na skuteczność usuwania związków organicznych i biogennych w warunkach zmiennego poziomu ścieków
2015 tom 9 zeszyt 3, #45, dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
w języku pl 
Maria Trzcińska, Marta Wilk
Alergizujące właściwości jabłek – podstawy molekularne, czynniki wpływające na poziom alergenów

Znaleziono 15 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml