Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Nauka Przyroda Technologie” przysługuje 6 punktów.

2014 Tom 8 Zeszyt 3

Spis treści:

2014 tom 8 zeszyt 3, #28, dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
w języku pl 
Arkadiusz Bartczak, Ryszard Glazik, Sebastian Tyszkowski
Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie odpływu jednostkowego w zlewni rzeki Zgłowiączki (wschodnia część Kujaw)
2014 tom 8 zeszyt 3, #29, dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
w języku pl 
Aleksandra Sowinska, Małgorzata Makowska
Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania ścieków
2014 tom 8 zeszyt 3, #30, dział: Ogrodnictwo
w języku pl 
Margot Dudkiewicz
Układy wodne w założeniach ogrodowych epoki renesansu
2014 tom 8 zeszyt 3, #31, dział: Ogrodnictwo
w języku pl 
Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska
Weryfikacja nowej metody oceny waloryzacji krajobrazu na przykładzie wybranego fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego
2014 tom 8 zeszyt 3, #32, dział: Ogrodnictwo
w języku pl 
Anna Golcz, Elżbieta Kozik, Małgorzata Golcz-Polaszewska, Karina Kościelniak, Natalia Musił
Gleby i rośliny w parku Nadolnik w Poznaniu
Część I. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb oraz zawartość makroskładników w roślinach
2014 tom 8 zeszyt 3, #33, dział: Ogrodnictwo
w języku pl 
Elżbieta Kozik, Małgorzata Golcz-Polaszewska, Anna Golcz, Ewelina Kuszak, Karina Kościelniak
Gleby i rośliny w parku Nadolnik w Poznaniu
Część II. Zawartość mikroskładników oraz kadmu i ołowiu w glebie i roślinach
2014 tom 8 zeszyt 3, #34, dział: Ogrodnictwo
w języku pl 
Bartosz Markiewicz, Tomasz Kleiber
Wpływ stosowania Tytanitu na skład chemiczny strefy korzeniowej pomidora uprawianego w wełnie mineralnej
2014 tom 8 zeszyt 3, #35, dział: Ogrodnictwo
w języku pl 
Joanna Renda, Ewa Trzaskowska
Estetyka roślin ozdobnych stosowanych w nasadzeniach na terenach zieleni w okresie zimowym
2014 tom 8 zeszyt 3, #36, dział: Zootechnika
w języku en 
Karolina Kowalczyk, Hieronim Frąckowiak, Marcin Komosa, Agata Kiełtyka-Kurc, Anna Charuta
Współzależności między masą serca, masą tuszy i wiekiem u samców sarny europejskiej (Capreolus capreolus)
2014 tom 8 zeszyt 3, #37, dział: Rolnictwo
w języku pl 
Andrzej Kruczek
Skład chemiczny sorga cukrowego w zależności od poziomu nawożenia azotem
2014 tom 8 zeszyt 3, #38, dział: Rolnictwo
w języku pl 
Andrzej Kruczek
Skład chemiczny kukurydzy i sorga cukrowego uprawianych i nawożonych różnymi metodami
2014 tom 8 zeszyt 3, #39, dział: Rolnictwo
w języku pl 
Andrzej Kruczek
Skład chemiczny sorga cukrowego w zależności od terminu siewu, obsady roślin i rozstawy rzędów
2014 tom 8 zeszyt 3, #40, dział: Zootechnika
w języku pl 
Roman Niżnikowski, Artur Oprządek, Marcin Świątek, Grzegorz Czub, Krzysztof Głowacz, Magdalena Ślęzak
Ocena wartości rzeźnej i mięsnej jagniąt rasy berrichon du cher utrzymywanych w warunkach chowu alkierzowego
2014 tom 8 zeszyt 3, #41, dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
w języku pl 
Alicja Kawka, Bohdan Achremowicz
Owies – roślina XXI wieku.
Wykorzystanie żywieniowe i przemysłowe
2014 tom 8 zeszyt 3, #42, dział: Rolnictwo
w języku pl 
Agnieszka Mocek-Płóciniak
Biologiczna rekultywacja terenów zdegradowanych po eksploatacji węgla brunatnego i rud miedzi
2014 tom 8 zeszyt 3, #43, dział: Rolnictwo
w języku en 
Michał Siatkowski, Katarzyna Górczak, Idzi Siatkowski
Analiza pojedynczego doświadczenia w afinicznie rozkładalnych układach blokowych w wielu środowiskach

Znaleziono 16 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną