Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Nauka Przyroda Technologie” przysługuje 6 punktów.

2014 Tom 8 Zeszyt 3

Spis treści:

2014 tom 8 zeszyt 3, #28, dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
w języku pl 
Arkadiusz Bartczak, Ryszard Glazik, Sebastian Tyszkowski
Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie odpływu jednostkowego w zlewni rzeki Zgłowiączki (wschodnia część Kujaw)
2014 tom 8 zeszyt 3, #29, dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
w języku pl 
Aleksandra Sowinska, Małgorzata Makowska
Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania ścieków
2014 tom 8 zeszyt 3, #30, dział: Ogrodnictwo
w języku pl 
Margot Dudkiewicz
Układy wodne w założeniach ogrodowych epoki renesansu
2014 tom 8 zeszyt 3, #31, dział: Ogrodnictwo
w języku pl 
Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska
Weryfikacja nowej metody oceny waloryzacji krajobrazu na przykładzie wybranego fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego
2014 tom 8 zeszyt 3, #34, dział: Ogrodnictwo
w języku pl 
Bartosz Markiewicz, Tomasz Kleiber
Wpływ stosowania Tytanitu na skład chemiczny strefy korzeniowej pomidora uprawianego w wełnie mineralnej
2014 tom 8 zeszyt 3, #36, dział: Zootechnika
w języku en 
Karolina Kowalczyk, Hieronim Frąckowiak, Marcin Komosa, Agata Kiełtyka-Kurc, Anna Charuta
Współzależności między masą serca, masą tuszy i wiekiem u samców sarny europejskiej (Capreolus capreolus)
2014 tom 8 zeszyt 3, #41, dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
w języku pl 
Alicja Kawka, Bohdan Achremowicz
Owies – roślina XXI wieku.
Wykorzystanie żywieniowe i przemysłowe

Znaleziono 7 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną