Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Nauka Przyroda Technologie” przysługuje 6 punktów.

2014 Tom 8 Zeszyt 2

Spis treści:

2014 tom 8 zeszyt 2, #15, dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
w języku en 
Klaudia Borowiak, Jagoda Fidler
Specyficzna powierzchnia liści i względna zawartość wody w liściach życicy wielokwiatowej eksponowanej na metale ciężkie w warunkach zewnętrznych
2014 tom 8 zeszyt 2, #17, dział: Ogrodnictwo
w języku en 
Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska
Metoda oceny krajobrazu i opracowanie stopni ochrony poszczególnych elementów przestrzeni wiejskiej Drawskiego Parku Krajobrazowego
2014 tom 8 zeszyt 2, #18, dział: Ogrodnictwo
w języku pl 
Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Barbara Frąszczak, Agnieszka Jasińska, Tomasz Spiżewski
Porównanie plonowania owocników odmian pieczarki uprawianych w Polsce i zawartości w nich suchej masy

Znaleziono 3 rekordy
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną