Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Nauka Przyroda Technologie” przysługuje 6 punktów.

2015 Tom 9 Zeszyt 2

Spis treści:

2015 tom 9 zeszyt 2, #16, dział: Rolnictwo
w języku en 
Monika Jakubus
Formy fosforu w wybranych glebach Łąkowych Wielkopolski: Charakterystyka i przyswajalność przez rośliny
2015 tom 9 zeszyt 2, #17, dział: Rolnictwo
w języku pl 
Gniewko Niedbała, Tomasz Lenartowicz, Radosław J. Kozłowski, Maciej Zaborowicz
Modelowanie neuronowe jako metoda prognozowania zawartości skrobi w ziemniakach na potrzeby Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR)
2015 tom 9 zeszyt 2, #18, dział: Zootechnika
w języku pl 
Agnieszka Pilarska, Krzysztof Pilarski, Kamil Witaszek, Hanna Dukiewicz, Krzysztof Dobrzański
Wstępne badania wpływu obróbki termicznej kiszonki z kukurydzy na wydajność biogazową
2015 tom 9 zeszyt 2, #19, dział: Rolnictwo
w języku pl 
Agnieszka Pilarska, Agnieszka Wolna-Maruwka, Tomasz Piechota, Krzysztof Pilarski, Magdalena Szymańska, Dorota Wolicka
Wstępne badania pulpy pofermentacyjnej z biogazowni oraz jej kompostów jako potencjalnych nawozów organicznych
2015 tom 9 zeszyt 2, #20, dział: Rolnictwo
w języku pl 
Zbigniew Podkówka, Lucyna Podkówka
Wpływ typu mieszańca na skład chemiczny i strawność substancji organicznej kiszonki z całych roślin kukurydzy
2015 tom 9 zeszyt 2, #21, dział: Rolnictwo
w języku pl 
Krystyna Zarzecka, Marek Gugała
Efekty ekonomiczne różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka
2015 tom 9 zeszyt 2, #22, dział: Zootechnika
w języku pl 
Mateusz Szweda, Marcin Świątek, Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub
Porównanie wrzosówki polskiej z polską owcą długowełnistą odmiany pomorskiej w zakresie polimorfizmu genu białka prionowego PrP
2015 tom 9 zeszyt 2, #23, dział: Ogrodnictwo
w języku pl 
Miłosz T. Walerzak, Michał Krzyżaniak, Dariusz Świerk, Piotr Urbański
Aspekty kompozycji zespołu pałacowo-ogrodowego w Otwocku Wielkim
2015 tom 9 zeszyt 2, #24, dział: Rolnictwo
w języku pl 
Tatiana Buchwald, Żaneta Staszak
Wartościowanie procesów planowanego serwisowania ciągników rolniczych
2015 tom 9 zeszyt 2, #25, dział: Rolnictwo
w języku pl 
Elżbieta Radzka, Tomasz Lenartowicz
Niedobór i nadmiar opadów w okresie wegetacji wczesnych odmian ziemniaków w środkowowschodniej Polsce (1971-2005)
2015 tom 9 zeszyt 2, #26, dział: Rolnictwo
w języku pl 
Żaneta Staszak, Tatiana Buchwald
Ocena informacji uzyskanej podczas diagnostyki ciągnika rolniczego
2015 tom 9 zeszyt 2, #27, dział: Zootechnika
w języku pl 
Lidia Lewko, Ewa Gornowicz
Dodatki pochodzenia roślinnego w żywieniu kur a cechy fizyczne skorupy jaja
2015 tom 9 zeszyt 2, #28, dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
w języku pl 
Joanna Teichert, Romualda Danków, Jan Pikul, Natalia Osten-Sacken
Właściwości napojów fermentowanych wytworzonych z mleka koziego z udziałem kultur zagęszczających
2015 tom 9 zeszyt 2, #29, dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
w języku pl 
Romualda Danków, Joanna Teichert, Jan Pikul, Natalia Osten-Sacken
Wpływ warunków przechowywania na zawartość kwasów tłuszczowych w liofilizatach mleka klaczy

Znaleziono 14 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną