Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 Tom 12 Zeszyt 2

Spis treści:

2018 Tom 12 Zeszyt 2, 130-141, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00225
w języku en 
Alina Kałużewicz, Monika Gąsecka, Tomasz Spiżewski
Wpływ biostymulatorów na zawartość związków fenolowych w różach brokułu w czasie krótkotrwałego przechowywania w temperaturze pokojowej
2018 Tom 12 Zeszyt 2, 143-151, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00238
w języku pl 
Oskar Marek Szczepaniak, Joanna Kobus-Cisowska
Durian (Durio zibethinus M.) – wartość odżywcza i związki aromatyczne
2018 Tom 12 Zeszyt 2, 152-162, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00233
w języku pl 
Łukasz Pardela, Agnieszka Wilkaniec, Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus
Znaczenie terenów zieleni pofortecznej dla zieleni miejskiej Krakowa, Poznania i Wrocławia
2018 Tom 12 Zeszyt 2, 163-171, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00239
w języku pl 
Paweł Sebastian Wierzchoń
Struktura funkcjonalno-przestrzenna ogrodów przydomowych w Orzyszu

Znaleziono 4 rekordy
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml