Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 Tom 11 Zeszyt 2

Spis treści:

2017 Tom 11 Zeszyt 2, 115-122, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00190
w języku pl 
Joanna Kobus-Cisowska, Ewa Flaczyk, Paweł Juszczak,, Dominik Kmiecik, Bartosz Kulczyński, Marzena Grdeń, Justyna Piechocka
Wpływ okresu wegetacji na zawartość bilobalidu i ginkgolidów w ekstraktach z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.)
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 123-134, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00192
w języku pl 
Renata Stanisławczyk, Mariusz Rudy
Zmiany wybranych właściwości fizykochemicznych mięsa i tłuszczu końskiego w czasie przechowywania chłodniczego i zamrażalniczego
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 135-144, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00196
w języku pl 
Anna Milczarek, Maria Osek
Wartość odżywcza wybranych elementów jadalnych tuszek kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z bobikiem
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 145-152, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00187
w języku en 
Duong Tran Dinh,, Chien Tran Dinh, Cong Nguyen Minh
Badania nad wykorzystaniem pułapek feromonowych w ograniczeniu występowania tantnisia krzyżowiaczka [Plutella xylostella (L.)] – szkodnika kapusty w Hanoi w Wietnamie
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 153-160, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00202
w języku pl 
Tomasz Dudek
Badanie preferencji mieszkańców województwa podkarpackiego dotyczących wypoczynku w lasach
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 161-167, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00200
w języku pl 
Ewa Iwańska, Beata Mikołajczak, Bożena Grześ, Anita Spychaj, Edward Pospiech
Wpływ szybkości wychładzania na przebieg glikolizy i kruszenia wieprzowego mięśnia LTL
2017 Tom 11 Zeszyt 2, 169-184, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00193
w języku pl 
Małgorzata Sieradzka, Joanna Kołodziejczyk-Czepas, Paweł Nowak
Nie tylko aromat – wielokierunkowa aktywność biologiczna kwasu wanilinowego

Znaleziono 7 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml